Företaget
TOLEKA AB.
TOLEKA AB har sedan 1985 varit etablerad på den svenska marknaden.

En av våra målsättningar är att med hög kunnighet och ett stort sortiment hjälpa våra kunder att lösa deras problem så effektivt som möjligt.

Vår strävan är och har alltid varit att ha det största sortimentet på marknaden inom följande produktgrupper:

- Test- och mätinstrument.
- Varningsljus och sirener.
- Test- och mätsladdar med mättillbehör.
- Märkning- och identifieringsprodukter.
- Kablageprodukter såsom buntband, krympslang, nöt- och isollationsskydd.

En annan av våra målsättningar är att förse våra kunder kvalitativa produkter samt en snabb service och leverans.

Utvecklingen av vårt sortiment samt den snabbt ökande omsättningen och lagerhållningen har medfört att vi 1996 byggt egna lokaler i Mölnvik / Gustavsberg (utanför Stockholm) för att på bästa sätt ta emot och serva dig som kund.

Vi är godkänd som leveratör och levererar till hela den svenska industrin där våra produkter ingår i produktionen eller används i underhållssyfte.

Vi levererar till företag som Ericsson, ABB, SAAB, Volvo, Celero, Elektrolux, SSAB, LKAB, SKF, Sandvik, Scania samt till det svenska försvaret och försvarsindustrin.

Inom elkraft och elinstallationsmarknaden finns företagsreferenser som Vattenfall, OKG, ElektroSandberg, Fortum, Caverion/ABB, Emil Lundgren, Sydkraft, Elektromontage, MIDROC, NEA, Bravida, Elajo m.fl.
Inom larm- och telemarknaden finns företagsreferenser som Siemens/Cerberus, Securitas, Bravida, Consilium.

TOLEKA är KENT-registrerad och godkänd leverantör till den statliga och kommunala underhållsmarknaden samt företag som LOCUM, Banverket m.fl.TOLEKA I NORGE
Sedan 2003 hänvisas våra Norska kunder direkt till vår "norsktalande personal" i Sverige. Vi hoppas att vi kan fortsätta att ge Er vår bästa service.

Vår adress är:
TOLEKA AB
Fenix väg 28
134 44 GUSTAVSBERG

Telefonnr: 08-574 103 50
Telefaxnr: 08-570 349 22
E-post: kontakt"alfasnabel"toleka.se